Tag: Přípravka / Zájmová gymnastika

Zahájení nového roku – Přípravka / Zájmová gymnastika

Info: Poplatky uhrazené za období, ve kterém byla dle nařízení MZČR uzavřena tělocvična ( od 11. 3. 2020 – koronavir COVID-19 ) budou převedené na nové období. Pokud již nebude Vaše dítě v novém kurzu dále pokračovat, můžete požádat o vrácení poplatku.