Return to Nábor členů

Zájmová gymnastika

Zájmová gymnastika – pro děvčata i kluky  (9 – 15 let)

Cvičení je zaměřeno na všeobecnou gymnastickou přípravu, která je důležitá pro ostatní sporty, kterým se vaše děti věnují nebo začnou věnovat v pozdějším věku (atletika, lyžování, míčové hry, tenis, tanec atd.).

Při tréninku se zaměříme na rozvoj všech motorických schopností jako je koordinace, kondice a flexibilita. 

                      Při posilování a protahování všech svalových skupin budeme dbát na správné pohybové návyky a držení těla. 

Využijeme gymnastické nářadí i všechny pomůcky používané v gymnastickém tréninku, ale nebudeme děti učit náročnějším prvkům ani je připravovat na gymnastické závody.

Pondělí v čase od 16:00 do 17:00 hod. v gymnastické tělocvičně

ZŠ Sluneční, Šumperk

 

Trénink 1 x týdně – školné 250,- (měsíčně ) – platba pololetně 1250,- Kč           

( Září 2019 – Leden 2020 a Únor 2020 – Červen 2020 ).

 

….těší se na Vás trenérka Simona

Kontakt : Petrová Simona 777 838 924