Category: Info pro veřejnost

Informace pro veřejnost

Od 11. 5. 2020 v rámci rozvolňování mimořádných opatření ve sportu již lze v omezené míře trénovat v tělocvičně. Zatím probíhají pouze tréninky závodních družstev. Tréninky družstev přípravek a zájmové gymnastiky dle vyjádření hlavní trenérky z kapacitních důvodů zatím probíhat nebudou – již zaplacené příspěvky budou převedeny na další pololetí. Děkujeme za pochopení situace.           GK Šumperk …

Continue reading